Phong thủy Lục Yên chia sẻ kiến thức phong thủy về tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý để có một năm mới 2019 Kỷ Hợi thành công

Tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý là tuổi gì? Trong bài viết trước, bạn đọc đã cùng PhongthuyLucYen tìm hiểu về tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý, vậy tuổi Bính Tý như thế nào? Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người Việt Nam ta lại chuẩn bị đón Tết. và vào những dịp đó, ngoài việc dọn dẹp nhà cửa và thờ cúng tổ tiên, người Việt Nam ta còn quan tâm đến việc xông đất với hi vọng người hợp tuổi xông đất có thể đem đến cho gia chủ một năm mới thành công và như ý.

Do đó, trong bài viết này, PhongthuyLucYen chúng tôi sẽ chia sẻ cùng bạn đọc những tuổi phù hợp để xông đất, xông nhà cho các gia chủ tuổi Bính Tý.

Các tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý TỐT năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Mậu Thìn 1988 (Khá)

Tuổi Giáp Thân 1944 (Khá)

Tuổi Nhâm Thìn 1952 (Khá)

Tuổi Tân Mão 1951 (Khá)

Tuổi Giáp Thìn 1964 (Khá)

Tuổi Đinh Mùi 1967 (Khá)

Tuổi Giáp Dần 1974 (Khá)

Tuổi Đinh Sửu 1997 (Khá)

Tuổi Mậu Tuất 1958 (Trung bình)

Tuổi Tân Dậu 1981 (Trung bình)

Tuổi xông nhà năm 2019

Các tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý XẤU năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Bính Thìn 1976 (Xấu)

Tuổi Qúy Tỵ 1953 (Xấu)

Tuổi Qúy Mão 1963 (Xấu)

Tuổi Tân Sửu 1961 (Xấu)

Tuổi Mậu Ngọ 1978 (Xấu)

Tuổi Tân Mùi 1991 (Xấu)

Tuổi Ất Hợi 1995 (Xấu)

Tuổi Ất Tỵ 1965 (Xấu)

Tuổi Qúy Dậu 1993 (Xấu)

Tuổi Bính Tuất 1946 (Xấu)

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC

Tuổi Bính Tý

1. Tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý: 1988 (Mậu Thìn – mệnh Mộc)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc hòa Mộc nên Chấp nhận được.
Bên cạnh đó, thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

2. Tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý: 1944 (Giáp Thân – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy nên Chấp nhận được. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Giáp tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Thân phạm Lục Hại (Thân hại Hợi) và phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Không tốt.
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

3. Tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý: 1952 (Nhâm Thìn – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy nên Chấp nhận được. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm trực xung với thiên can Bính của gia chủ nên Không tốt. Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

4. Tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý: 1951 (Tân Mão – mệnh Mộc)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc hòa Mộc nên Chấp nhận được.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ nên Rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Mão vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) vừa phạm phạm Tương hình (Tý chống Mão) với địa chi Tý của gia chủ nên Không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

5. Tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý: 1964 (Giáp Thìn – mệnh Hỏa)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa nên Không tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Giáp tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

6. Tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý: 1967 (Đinh Mùi – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy nên Chấp nhận được. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) với địa chi Tý của gia chủ nên Không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

7. Tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý: 1974 (Giáp Dần – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy nên Chấp nhận được. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Giáp tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Tý của gia chủ nên Chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi) – Cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) – Hung nên Cát – Hung trung hòa với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

8. Tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý: 1997 (Đinh Sửu – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy nên Chấp nhận được. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.

Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.

Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

9. Tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý: 1958 (Mậu Tuất – mệnh Mộc)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc hòa Mộc nên Chấp nhận được.

Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.

Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tý của gia chủ. => Chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

10. Tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý: 1981 (Tân Dậu – mệnh Mộc)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc hòa Mộc nên Chấp nhận được.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ nên Rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Dậu phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Tý của gia chủ nên Không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Dậu không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

=============================================

Trên đây là những kiến thức phong thủy theo tuổi về tuổi xông đất cho tuổi Bính Tý. Hi vọng bài viết đem đến cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích.

Bài viết mới cập nhật

Đá núi lửa là gì? Loại đá phong thủy này có công dụng và ý nghĩa phong thủy như thế nào?

Đá núi lửa là gì? Loại đá phong thủy này có ...

Bạn được gì khi biết về thần số học đường đời?

Thần số học đường đời hay còn có tên gọi khác ...

Hướng dẫn chọn vòng đá phong thủy đeo tay

Đá phong thủy không chỉ có cách duy nhất là để ...

Top 4 viên kim cương thô giá trị hàng đầu thế giới

Viên kim cương thô đẹp nhất thế giới là những viên kim ...

Chat Facebook
Chat Facebook
Gọi điện ngay