Tuổi xông đất của tuổi Giáp Tý xuân Kỷ Hợi 2019 là gì? Trong bài viết trước, bạn đọc đã cùng PhongthuyLucYen chúng tôi tìm hiểu về tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý, vậy tuổi Giáp Tý thì như thế nào? Như chúng ta đều viết, trong văn hóa dân gian Việt Nam, việc chọn tuổi xông đất vào dịp đầu Xuân năm mới là rất quan trọng vì việc này được tin rằng ảnh hưởng tới cả năm tiếp theo của gia đình. Chính vì lý do này mà tuổi xông đất cho tuổi Giáp Tý vào dịp tết Nguyên Đán năm 2019 là rất quan trọng.

Người có tuổi xông đất phù hợp không chỉ có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ tuổi Giáp Tý mà cần còn tương sinh với những yếu tố đó của năm 2019 Kỷ Hợi.

Vậy bạn đọc hãy cùng Phong thủy Lục Yên chúng tôi tìm hiểu nhé!

Các tuổi xông đất của tuổi Giáp Tý TỐT năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Nhâm Thìn 1952 (Tốt)

Tuổi Giáp Thân 1944 (Khá)

Tuổi Đinh Mùi 1967 (Khá)

Tuổi Giáp Dần 1974 (Khá)

Tuổi Đinh Sửu 1997 (Khá)

Tuổi Nhâm Tuất 1982 (Khá)

Tuổi Bính Tý 1996 (Khá)

Tuổi Giáp Thìn 1964 (Khá)

Tuổi Ất Mão 1975 (Khá)

Tuổi Bính Ngọ 1966 (Trung bình)

Các tuổi xông đất của tuổi Giáp Tý XẤU năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Tân Mão 1951 (Xấu)

Tuổi Ất Mùi 1955 (Xấu)

Tuổi Nhâm Dần 1962 (Xấu)

Tuổi Kỷ Hợi 1959 (Xấu)

Tuổi Nhâm Tý 1972 (Xấu)

Tuổi Đinh Tỵ 1977 (Xấu)

Tuổi Ất Sửu 1985 (Xấu)

Tuổi Nhâm Thân 1992 (Xấu)

Tuổi Ất Hợi 1995 (Xấu)

Tuổi Mậu Tuất 1958 (Xấu)

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC

Tuổi Giáp Tý

1. Tuổi xông đất của tuổi Giáp Tý: 1952 (Nhâm Thìn – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

2. Tuổi xông đất của tuổi Giáp Tý: 1944 (Giáp Thân – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Giáp tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Thân phạm Lục Hại (Thân hại Hợi) và phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi. nên Không tốt
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

3. Tuổi xông đất của tuổi Giáp Tý: 1967 (Đinh Mùi – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) với địa chi Tý của gia chủ nên Không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

4. Tuổi xông đất của tuổi Giáp Tý: 1974 (Giáp Dần – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Giáp tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Tý của gia chủ nên Chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi) – Cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) – Hung nên Cát – Hung trung hòa với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

5. Tuổi xông đất của tuổi Giáp Tý: 1997 (Đinh Sửu – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

6. Tuổi xông đất của tuổi Giáp Tý: 1982 (Nhâm Tuất – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tý của gia chủ nên Chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

7. Tuổi xông đất của tuổi Giáp Tý: 1996 (Bính Tý – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.

Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Tý của gia chủ. => Chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

8. Tuổi xông đất của tuổi Giáp Tý: 1964 (Giáp Thìn – mệnh Hỏa)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Hỏa khắc Kim nên Không tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Giáp tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

9. Tuổi xông đất của tuổi Giáp Tý: 1975 (Ất Mão – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Ất trực xung với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Không tốt.
Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Mão vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) vừa phạm phạm Tương hình (Tý chống Mão) với địa chi Tý của gia chủ nên Không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

10. Tuổi xông đất của tuổi Giáp Tý: 1966 (Bính Ngọ – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Bên cạnh đó, Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Thêm nữa, Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Lục Xung (Tý xung Ngọ) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Tý của gia chủ nên Không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

XEM NGAY: Tuổi xong đất cho tuổi Canh Tý

========================================================

Trên đây là những kiến thức phong thủy theo tuổi về tuổi xông đất của tuổi Giáp Tý cho một năm 2019 Kỷ Hợi vui vẻ, bình an. Hi vọng bài viết đem đến cho bạn đọc nhiều kiến thức bổ ích!

Bài viết mới cập nhật

Đá núi lửa là gì? Loại đá phong thủy này có công dụng và ý nghĩa phong thủy như thế nào?

Đá núi lửa là gì? Loại đá phong thủy này có ...

Bạn được gì khi biết về thần số học đường đời?

Thần số học đường đời hay còn có tên gọi khác ...

Hướng dẫn chọn vòng đá phong thủy đeo tay

Đá phong thủy không chỉ có cách duy nhất là để ...

Top 4 viên kim cương thô giá trị hàng đầu thế giới

Viên kim cương thô đẹp nhất thế giới là những viên kim ...

Chat Facebook
Chat Facebook
Gọi điện ngay