Tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý cho năm mới Kỷ Hợi 2019 an khang, hạnh phúc

Phong thủy Lục Yên chia sẻ kiến thức phong thủy về tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý cho một năm mới Kỷ Hợi 2019 an khang, hạnh phúc

Tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý trong năm mới 2019 Kỷ Hợi là gì?  T rong bài viết trước, bạn đọc đã cùng PhongthuyLucYen tìm hiểu về tuổi xông đất của tuổi Canh Tý, trong bài viết này, bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tuổi xông đất cho nam nữ tuổi Nhâm Tý nhé.Vốn theo kinh nghiệm dân gian truyền lại, trong việc chọn người tuổi phù hợp để xông đất cho gia đình mỗi dịp Tết đến Xuân về, gia chủ cần chọn những nam nữ có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Không chỉ dừng lại ở đó, Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của những người tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý cũng cần tương sinh với của năm 2019. Theo đó, những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Nhâm Tý để xông đất vào đầu năm mới.

Bạn đọc hãy cùng Phong thủy Lục Yên theo dõi nhé!

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Kỷ Hợi 2019 

Giáp Thìn 1964(Tốt)

Nhâm Thìn 1952 (Tốt)

Đinh Mùi 1967 (Tốt)

Đinh Sửu 1997 (Tốt)

Giáp Thân 1944 (Khá)

Kỷ Sửu 1949 (Khá)

Giáp Dần 1974 (Khá)

Kỷ Mùi 1979 (Khá)

Đinh Mão 1987 (Khá)

Đinh Dậu 1957 (Khá)

Tuổi xông nhà năm 2019

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Kỷ Hợi 2019 

Nhâm Ngọ 1942 (Xấu)

Canh Thìn 1940 (Xấu)

Kỷ Tỵ 1989 (Xấu)

Tân Sửu 1961(Xấu)

Bính Thìn 1976 (Xấu)

Giáp Tý 1984 (Xấu)

Tân Mùi 1991 (Xấu)

Kỷ Mão 1939 (Xấu)

Canh Tý 1960 (Xấu)

Ất Mùi 1955 (Xấu)

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC

Tuổi Nhâm Tý


1. Tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý: 1964 (Giáp Thìn – mệnh Hỏa)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt.
Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Giáp tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

2. Tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý: 1952 (Nhâm Thìn – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

3. Tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý: 1967 (Đinh Mùi – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ nên Rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) với địa chi Tý của gia chủ nên Không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

4. Tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý: 1997 (Đinh Sửu – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ nên Rất tốt.- Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

5. Tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý: 1944 (Giáp Thân – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.
Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Giáp tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Thân phạm Lục Hại (Thân hại Hợi) và phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Không tốt.
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

6. Tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý: 1949 (Kỷ Sửu – mệnh Hỏa)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt.
Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.

Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của gia chủ. => Rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

7. Tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý: 1974 (Giáp Dần – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Thủy sinh Mộc nên Rất tốt.

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Giáp tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Tý của gia chủ nên Chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi) – Cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) – Hung nên Cát – Hung trung hòa với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

8. Tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý: 1979 (Kỷ Mùi – mệnh Hỏa)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt.
Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) với địa chi Tý của gia chủ nên Không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

9. Tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý: 1987 (Đinh Mão – mệnh Hỏa)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt.
Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ nên Rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Địa chi tuổi xông nhà là Mão vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) vừa phạm phạm Tương hình (Tý chống Mão) với địa chi Tý của gia chủ nên Không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

10. Tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý: 1957 (Đinh Dậu – mệnh Hỏa)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt.
Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ nên Rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Địa chi tuổi xông nhà là Dậu phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Tý của gia chủ nên Không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là Dậu không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

=========================================

Trên đây là những kiến thức phong thủy theo tuổivề Tuổi xông đất của tuổi Nhâm Tý năm 2019. Hi vọng bài viết đem đến cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Chat Facebook
Gọi điện ngay