Phong thủy Lục Yên chia sẻ kiến thức phong thủy về tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý để có một năm mới Kỷ Hợi 2019 hạnh phúc vẹn tròn

Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý năm mới 2019 là gì? Trong bài viết trước, Phong thủy Lục Yên chúng tôi đã chia sẻ cùng bạn đọc những kiến thức phong thủy về tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Bính Tý với hi vọng đem đến một năm mới Kỷ Hợi 2019 nhiều điều như ý và may mắn.

Vậy trong năm mới 2019 Kỷ Hợi này, gia chủ tuổi Mậu Tý hợp với những người tuổi nào để đem đến cho họ một năm mới hạnh phúc tròn vẹn. Bạn đọc hãy cùng https://phongthuylucyen.com/ tìm hiểu nhé!

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Giáp Thìn 1964 (Khá)

Tuổi Mậu Thìn 1988 (Khá)

Tuổi Kỷ Sửu 1949 (Khá)

Tuổi Kỷ Mùi 1979 (Khá)

Tuổi Mậu Tý 1948 (Trung bình)

Tuổi Tân Mão 1951 (Trung bình)

Tuổi Canh Dần 1950 (Trung bình)

Tuổi Bính Thân 1956 (Trung bình)

Tuổi Mậu Tuất 1958 (Trung bình)

Tuổi Bính Thìn 1976 (Trung bình)

Tuổi xông nhà năm 2019

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Bính Ngọ 1966 (Xấu)

Tuổi Ất Dậu 1945 (Xấu)

Tuổi Canh Thìn 1940 (Xấu)

Tuổi Đinh Tỵ 1977 (Xấu)

Tuổi Canh Ngọ 1990 (Xấu)

Tuổi Qúy Hợi 1983 (Xấu)

Tuổi Quý Tỵ 1953 (Xấu)

Tuổi Ất Mùi 1955 (Xấu)

Tuổi Canh Tuất 1970 (Xấu)

Tuổi Giáp Tý 1984 (Xấu)

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC

Tuổi Mậu Tý

1. Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý: 1964 (Giáp Thìn – mệnh Hỏa)

Ngũ hành Tuổi xông đất cho những người tuổi Mậu Tý là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa nên Chấp nhận được. Ngũ hành tuổi xông đất cho nam nữ tuổi Mậu Tý là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt
Thêm nữa, Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Giáp trực xung với thiên can Mậu của gia chủ nên Không tốt. Thiên can Tuổi xông đất cho những người tuổi Mậu Tý:  là Giáp tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Không chỉ có vậy, Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi Tuổi xông đất cho nam nữ tuổi Mậu Tý:  là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng quan: 14/20 (Khá)

2. Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý:  1988 (Mậu Thìn – mệnh Mộc) 

Ngũ hành Tuổi xông đất  là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt. Ngũ hành Tuổi xông đất cho nam nữ tuổi Mậu Tý là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc hòa Mộc nên Chấp nhận được.
Thêm nữa, Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can Tuổi xông đất  là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Không chỉ có vậy, Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng quan: 14/20 (Khá)

3. Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý:  1949 (Kỷ Sửu – mệnh Hỏa)

Ngũ hành Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa nên Chấp nhận được. Ngũ hành Tuổi xông đất cho nam nữ tuổi Mậu Tý là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt.
Thêm nữa, Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can Tuổi xông đất cho những người tuổi Mậu Tý là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Không chỉ có vậy, Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được
Tổng quan: 13/20 (Khá)

4. Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý:  1979 (Kỷ Mùi – mệnh Hỏa)

Ngũ hành Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa nên Chấp nhận được. Ngũ hành Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt.
Thêm nữa, Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Không chỉ có vậy, Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) với địa chi Tý của gia chủ nên Không tốt. Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt
Tổng quan: 13/20 (Khá)

5. Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý:  1948 (Mậu Tý – mệnh Hỏa)

Ngũ hành Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa nên Chấp nhận được. Ngũ hành Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt.
Thêm nữa, Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Không chỉ có vậy, Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Tý của gia chủ nên Chấp nhận được. Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng quan: 12/20 (Trung bình)

6. Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý:  1951 (Tân Mão – mệnh Mộc)

Ngũ hành Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt. Ngũ hành Tuổi xông đất cho nam nữ tuổi Mậu Tý là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc hòa Mộc nên Chấp nhận được.
Thêm nữa, Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Không chỉ có vậy, Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Mão vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) vừa phạm phạm Tương hình (Tý chống Mão) với địa chi Tý của gia chủ nên Không tốt. Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Mão đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Rất tốt.
Tổng quan: 12/20 (Trung bình)

7. Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý:  1950 (Canh Dần – mệnh Mộc)

Ngũ hành Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý:  là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt. Ngũ hành Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc hòa Mộc nên Chấp nhận được
Thêm nữa, – Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý:  là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được
Không chỉ có vậy, Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Tý của gia chủ nên Chấp nhận được. Địa chi Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý:  là Dần đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi) – Cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) – Hung nên Cát – Hung trung hòa với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng quan: 12/20 (Trung bình)

8. Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý:  1956 (Bính Thân – mệnh Hỏa)

Ngũ hành Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa nên Chấp nhận được. Ngũ hành Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt
Thêm nữa, Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được
Không chỉ có vậy, Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Thân phạm Lục Hại (Thân hại Hợi) và phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Không tốt
Tổng quan: 12/20 (Trung bình)

9. Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý:  1958 (Mậu Tuất – mệnh Mộc)

Ngũ hành Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý  là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa nên Rất tốt. Ngũ hành Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc hòa Mộc nên Chấp nhận được.
Thêm nữa, Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được
Không chỉ có vậy, Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tý của gia chủ nên Chấp nhận được. Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng quan: 12/20 (Trung bình)

10. Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý:  1976 (Bính Thìn – mệnh Thổ)

Ngũ hành Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ nên Rất tốt. Ngũ hành Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Thổ xung khắc với ngũ hành Mộc của năm Kỷ Hợi vì Mộc khắc Thổ nên Không tốt.
Thêm nữa, Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ nên Chấp nhận được. Thiên can Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Không chỉ có vậy, Địa chi Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ nên Rất tốt. Địa chi Tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý:  là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của năm Kỷ Hợi nên Chấp nhận được.
Tổng quan: 12/20 (Trung bình)

=============================================

Trên đây là những kiến thức phong thủy theo tuổi về tuổi xông đất cho tuổi Mậu Tý năm 2019. Hi vọng bài viết đem đến cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích.

Bài viết mới cập nhật

Đá núi lửa là gì? Loại đá phong thủy này có công dụng và ý nghĩa phong thủy như thế nào?

Đá núi lửa là gì? Loại đá phong thủy này có ...

Bạn được gì khi biết về thần số học đường đời?

Thần số học đường đời hay còn có tên gọi khác ...

Hướng dẫn chọn vòng đá phong thủy đeo tay

Đá phong thủy không chỉ có cách duy nhất là để ...

Top 4 viên kim cương thô giá trị hàng đầu thế giới

Viên kim cương thô đẹp nhất thế giới là những viên kim ...

Chat Facebook
Chat Facebook
Gọi điện ngay