Phong thủy Lục Yên chia sẻ cùng bạn đọc những tuổi xông đất cho tuổi Mùi vào dịp Tết nguyên đán năm 2019 Kỷ Hợi

Tuổi xông đất cho tuổi Mùi là những tuổi nào? Đâu là các tuổi xông đất phù đợp đem lại may mắn cho các gia chủ tuổi Mùi để họ có một năm mới Kỷ Hợi 2019 phát tài, phát lộc cũng như hạnh phúc và bình an? Đâu là các tuổi xông đất không phù hợp đối với các gia chủ là những người tuổi Mùi như nam nữ tuổi Đinh Mùi,  tuổi Quý Mùi, tuổi Kỷ Mùi, tuổi Ất Mùi và tuổi Tân Mùi. Đây chắc chắc là những băn khoăn của rất nhiều gia chủ mang tuổi mùi trong dịp chuyển gia giữa năm cũ và năm mới đang đến gần như hiện nay.

Năm bắt được tình hình đó, trong bài viết trước, Phong thủy Lục Yên chúng tôi đã chia sẻ cùng bạn đọc về những tuổi xông đất phù hợp với những gia chủ tuổi Ngọ thì trong bài viết này, PhongthuyLucYen chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cùng bạn đọc tuổi xông đất cho tuổi Mùi: Đinh Mùi, Quý Mùi, Kỷ Mùi, Ất Mùi và Tân Mùi. Bạn đọc hãy cùng chúng tổi theo dõi nhé!

Tuổi xông đất cho tuổi Mùi: Tuổi Đinh Mùi

Tuổi xông nhà năm 2019

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Tân Mão 1951 (Khá)

XEM NGAY  Phật Bản Mệnh Của Người Tuổi Thìn Là Ai

Tuổi Ất Mão 1975 (Khá)

Tuổi Nhâm Ngọ 1942 (Khá)

Tuổi Đinh Mùi 1967 (Khá)

Tuổi Đinh Mão 1987 (Khá)

Tuổi Kỷ Hợi 1959 (Khá)

Tuổi Bính Ngọ 1966 (Khá)

Tuổi Giáp Dần 1974 (Khá)

Tuổi Qúy Mùi 1943 (Trung bình)

Tuổi Giáp Ngọ 1954 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Bính Thân 1956 (Xấu)

Tuổi Qúy Tỵ 1953 (Xấu)

Tuổi Kỷ Sửu 1949 (Xấu)

Tuổi Canh Thìn 1940 (Xấu)

Tuổi Canh Tuất 1970 (Xấu)

Tuổi Qúy Sửu 1973 (Xấu)

Tuổi Qúy Dậu 1993 (Xấu)

Tuổi Tân Tỵ 1941 (Xấu)

Tuổi Ất Tỵ 1965 (Xấu)

Tuổi Đinh Hợi 1947 (Xấu)

Tuổi xông đất cho tuổi Mùi: Tuổi Quý Mùi

Tuổi Quý Mùi

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Đinh Mão 1987 (Tốt)

Tuổi Ất Mão 1975 (Tốt)

Tuổi Đinh Mùi 1967 (Khá)

Tuổi Kỷ Mùi 1979 (Khá)

Tuổi Bính Ngọ 1966 (Khá)

Tuổi Giáp Dần 1974 (Khá)

Tuổi Mậu Ngọ 1978 (Khá)

Tuổi Đinh Dậu 1957 (Khá)

Tuổi Tân Mão 1951 (Khá)

Tuổi Qúy Hợi 1983 (Khá)

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Qúy Mão 1963 (Xấu)

Tuổi Nhâm Tý 1972 (Xấu)

Tuổi Mậu Tuất 1958 (Xấu)

Tuổi Giáp Ngọ 1954 (Xấu)

Tuổi Canh Thân 1980 (Xấu)

Tuổi Mậu Thìn 1988 (Xấu)

Tuổi Kỷ Tỵ 1989 (Xấu)

Tuổi Tân Mùi 1991 (Xấu)

Tuổi Đinh Hợi 1947 (Xấu)

Tuổi Ất Mùi 1955 (Xấu)

Tuổi xông đất cho tuổi Mùi: Tuổi Kỷ Mùi

Tuổi Kỷ Mùi

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Tân Mão 1951 (Tốt)

Tuổi Đinh Mão 1987 (Tốt)

Tuổi Kỷ Mão 1939 (Khá)

Tuổi Kỷ Mùi 1979 (Khá)

Tuổi Nhâm Ngọ 1942 (Khá)

XEM NGAY  Tử vi nói gì về tuổi Nhâm Thìn sinh năm 2012? Loại đá nào mang lại may mắn và tài lộc cho họ?

Tuổi Kỷ Hợi 1959 (Khá)

Tuổi Mậu Ngọ 1978 (Khá)

Tuổi Qúy Mùi 1943 (Trung bình)

Tuổi Canh Dần 1950 (Trung bình)

Tuổi Đinh Dậu 1957 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Nhâm Thìn 1952 (Xấu)

Tuổi Bính Tuất 1946 (Xấu)

Tuổi Ất Dậu 1945 (Xấu)

Tuổi Tân Sửu 1961 (Xấu)

Tuổi Ất Tỵ 1965 (Xấu)

Tuổi Qúy Mão 1963 (Xấu)

Tuổi Mậu Thân 1968 (Xấu)

Tuổi Qúy Sửu 1973 (Xấu)

Tuổi Bính Thìn 1976 (Xấu)

Tuổi Đinh Tỵ 1977 (Xấu)

Tuổi xông đất cho tuổi Mùi: Tuổi Ất Mùi

Tuổi Ất Mùi

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Ất Mão 1975 (Tốt)

Tuổi Đinh Mùi 1967 (Tốt)

Tuổi Bính Ngọ 1966 (Khá)

Tuổi Giáp Dần 1974 (Khá)

Tuổi Đinh Mão 1987 (Khá)

Tuổi Ất Dậu 1945 (Khá)

Tuổi Giáp Thân 1944 (Khá)

Tuổi Kỷ Mão 1939 (Khá)

Tuổi Qúy Hợi 1983 (Khá)

Tuổi Bính Tý 1996 (Khá)

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Kỷ Hợi 1959 (Xấu)

Tuổi Nhâm Dần 1962 (Xấu)

Tuổi Bính Tuất 1946 (Xấu)

Tuổi Qúy Mùi 1943 (Xấu)

Tuổi Bính Thân 1956 (Xấu)

Tuổi Mậu Thân 1968 (Xấu)

Tuổi Tân Hợi 1971 (Xấu)

Tuổi Bính Thìn 1976 (Xấu)

Tuổi Đinh Tỵ 1977 (Xấu)

Tuổi Giáp Tý 1984 (Xấu)

Tuổi xông đất cho tuổi Mùi: Tuổi Tân Mùi

Tuổi Tân Mùi

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Đinh Mão 1987 (Tốt)

Tuổi Kỷ Mùi 1979 (Tốt)

Tuổi Mậu Ngọ 1978 (Khá)

Tuổi Bính Dần 1986 (Khá)

Tuổi Đinh Dậu 1957 (Khá)

Tuổi Bính Thân 1956 (Khá)

Tuổi Giáp Thìn 1964 (Khá)

Tuổi Mậu Tý 1948 (Khá)

Tuổi Ất Hợi 1995 (Khá)

Tuổi Giáp Ngọ 1954 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Kỷ Hợi 2019 

Tuổi Ất Dậu 1945 (Xấu)

Tuổi Qúy Mùi 1943 (Xấu)

Tuổi Tân Tỵ 1941 (Xấu)

Tuổi Canh Thìn 1940 (Xấu)

Tuổi Nhâm Thìn 1952 (Xấu)

Tuổi Canh Dần 1950 (Xấu)

Tuổi Đinh Hợi 1947 (Xấu)

Tuổi Kỷ Dậu 1969 (Xấu)

Tuổi Canh Tuất 1970 (Xấu)

Tuổi Tân Dậu 1981 (Xấu)

===============================

Trên đây là những kiến thức phong thủy theo tuổi về tuổi xông đất cho tuổi Mùi. Như vậy, trong bài viết này, Phong thủy Lục Yên chúng tôi đã chia sẻ cùng bạn đọc những người có tuổi phù hợp về địa chi, thiên can và ngũ hành với năm mới Kỷ Hợi 2019 cũng như những gia chủ tuổi Mùi như những người Đinh Mùi,  tuổi Quý Mùi, tuổi Kỷ Mùi, tuổi Ất Mùi và tuổi Tân Mùi để đem lại cho gia chủ mộ năm mới bình an, hạnh phúc cũng như gặp nhiều tài lộc và may mắn. Bên cạnh đó, Phong thủy Lục Yên chũng chia sẻ cùng bạn đọc một số độ tuổi không phù hợp để xông đất, xông nhà cho các gia chủ tuổi mùi bới những tuổi này được cho rằng sẽ khắc chế và kiềm hãm sự may mắn cũng như tài lộc đến với gia chủ tuổi Mùi.

Hi vọng qua bài viết của Phong thủy Lục Yên chúng tôi, bạn đọc có thể tìm cho mình một người có độ tuổi phù hợp để xông đất trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 này!

Bài viết mới cập nhật

Đá núi lửa là gì? Loại đá phong thủy này có công dụng và ý nghĩa phong thủy như thế nào?

Đá núi lửa là gì? Loại đá phong thủy này có ...

Bạn được gì khi biết về thần số học đường đời?

Thần số học đường đời hay còn có tên gọi khác ...

Hướng dẫn chọn vòng đá phong thủy đeo tay

Đá phong thủy không chỉ có cách duy nhất là để ...

Top 4 viên kim cương thô giá trị hàng đầu thế giới

Viên kim cương thô đẹp nhất thế giới là những viên kim ...

Chat Facebook
Chat Facebook
Gọi điện ngay